Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje w roku 1928

 

ZIARNO - Polska Wytwórnia Chleba Zdrowia i Młyn Walcowy S.A.
I i II emisja, Kraków, 1 stycznia 1928
Akcja na okaziciela - 10 zł
5 akcji na okaziciela - 50 zł

Uberlandzentrale Grenzmark AG
Złotów (Prusy Zach.), 2 stycznia 1928 r.
Akcja na okaziciela - 100 marek

VITA, Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń
Warszawa, 1928.
Akcja na okaziciela – 10 zł.

Terenowo-Budowlane Towarzystwo S.A.
II emisja, Warszawa, dn. 18 lutego 1928.
Akcja na okaziciela - 1000 mkp.

FIRLEY, Zjednoczone Fabryki Portland-Cementu S.A.
Warszawa, II i III emisja, marzec 1928.
Akcja na okaziciela – 50 zł.
5 akcji na okaziciela – 250 zł.

SILESIA, Zakłady Górnicze S.A.
I emisja, Bielsko, 18 czerwca 1928 r.
Akcja na okaziciela - 10 zł
10 akcji na okaziciela - 100 zł

Mikołowskie Zakłady Metalurgiczne S.A.
Mikołów, w czerwcu 1928 r.

Akcja na okaziciela – 1000 zł

Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów
Lwów, 29 października 1928.

Akcja na okaziciela - 100 zł

SILESIA, Zakłady Górnicze S.A.
II emisja, Bielsko, 28 listopada 1928 r.
Akcja na okaziciela - 10 zł

Zieleniewski L. i Fitzner-Gamper, Zjednoczone Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów S.A.
Kraków, 1 grudnia 1928

Akcja na okaziciela - 100 zł

CHODORÓW, Akcyjne Towarzystwo dla Przemysłu Cukrowniczego w Chodorowie
Chodorów, 11 grudnia 1928 r.
Akcja na okaziciela – 100 zł

Fabryka Chemiczna dawniej Carl Scharff & Co S.A.
Katowice, 15 grudnia 1928
Akcja na okaziciela – 50.000 zł

NITRAT, Polskie Zakłady Chemiczne S.A.
I emisja złotowa, Warszawa, 1928 r.
Akcja na okaziciela – 100 zł.

Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie
XIII emisja, Warszawa, 1928.
1/4 akcji na okaziciela - 25 zł
1 akcja na okaziciela - 100 zł
10 akcji na okaziciela – 1.000 zł.
100 akcji na okaziciela - 10.000 zł

Warszawska Warrantowa S.A.
Warszawa, 1928.
Akcja na okaziciela - 25 zł

Łódzkie Towarzystwo Elektryczne S.A.
Łódź, 1928 r.
Akcja na okaziciela – 500 zł - III emisja

Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Krakowskiem S.A.
Kraków, 1928.
Świadectwo ułamkowe na 1/4 akcji - 12 zł 50 gr

SOCZEWKA, Papiernia S.A.
II emisja, Warszawa, 1928.

50 akcji na okaziciela - 1000 zł

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski