Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje w roku 1929

 

Lesienicka Fabryka Drożdży Prasowanych i Spirytusu S.A.
Lwów, 1 stycznia 1929 r.

Akcja na okaziciela – 100 zł

Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów
III emisja, Warszawa, styczeń 1929.
Akcja na okaziciela – 100 zł

Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów
III emisja, Warszawa, styczeń 1929.
Akcja  imienna uprzywilejowana – 100 zł.

Zjednoczone Browary Warszawskie p.f. Haberbusch i Schiele S.A.
Warszawa, 1929.
Akcja na okaziciela - 100 zł

GARBÓW, Cukrownia S.A.
Garbów, 1929.
Akcja na okaziciela - 100 zł
10 akcji na okaziciela po 100 zł

Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie S.A.
Warszawa, 1929.
Akcja na okaziciela - 100 zł

T-wo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych
Warszawa, 1929.
Akcja na okaziciela - 320 zł

SILESIA, Zakłady Górnicze S.A.
Bielsko, 1 marca 1929 r.
Odcinek akcji na okaziciela - 1/10 akcji - 1 zł

Kolej Elektryczna Łódzka S.A.
Łódź, 1929 r.

Akcja na okaziciela - 600 zł

H. Cegielski S.A.
Poznań, 1 kwietnia 1929.
Dwie akcje imienne – 200 zł.
Akcja na okaziciela – 100 zł.
Dwie akcje na okaziciela – 200 zł.
Pięć akcyj na okaziciela – 500 zł.

Eksploatacji Soli Potasowych S.A.
Lwów, 1 kwietnia 1929.
Akcja  na okaziciela – 100 zł.

Soie Artificiele de Myszków S.A.
Renaix, 1929.
Udział własnościowy na okaziciela bez określenia wartości

Sierszańskie Zakłady Górnicze S.A.
Siersza, 18 maja 1929.
Akcja na okaziciela – 100 zł

WYSOKA, Towarzystwo Fabryk Portland-Cementu S.A.
Warszawa, 31 maja 1929 r.

Akcja na okaziciela - 100 zł
10 akcji na okaziciela - 1000 zł.

OMNIUM S.A. dla Przemysłu Naftowego
Lwów, 1 czerwca 1929.
Akcja na okaziciela – 10 zł

OSTRÓWEK S.A., Fabryka Odlewów Żelaznych i Narzędzi Rolniczych
II emisja, Ostrówek, 3 czerwca 1929.
Akcja na okaziciela - 200 zł
I
II emisja, Ostrówek, 3 czerwca 1929. Akcja na okaziciela - 200 zł

Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa.
Katowice, czerwiec 1929.

Akcja na okaziciela – 408 zł.
Akcja na okaziciela – 680 zł.

Przedsiębiorstwo Wiertnicze i Robót Górniczych „M.Łempicki” S.A.
II emisja, Sosnowiec, 1929.
100 akcji na okaziciela – 1000 zł.

ZAWIERCIE, Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Blecharni S.A.
Warszawa, 1 lipca 1929.
1 Akcja na okaziciela - 100 zł – I emisja
1 Akcja na okaziciela - 100 zł – II emisja
5 Akcyj na okaziciela - 500 zł – II emisja
10 Akcyj na okaziciela - 1000 zł – II emisja

Compagnie Glaces du Midi de la Russie S.A.
Bruksela, 26 lipca 1929 r.
Akcja na okaziciela – 250 franków

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A.
Warszawa 1929 r.
Akcja zwykła na okaziciela – 100 zł.

Towarzystwo Ubezpieczeń PIAST S.A.
Warszawa, 1 października 1929.
Akcja na okaziciela – 100 zł.

Spółka Akcyjna Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych M. WOLSKI i Ska w Lublinie
Lublin, 1929.
Pięć akcji na okaziciela po 100 zł

Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych S.A.
Warszawa, grudzień 1929.
Akcja na okaziciela - 100 zł
5 akcji na okaziciela – 500 zł
10 akcji na okaziciela - 1000 zł
Akcja imienna – 100 zł
5 akcji imiennych – 500 zł

Trefileries, Pointeries & Clouteries de Varsovie S.A.
Warszawa, 1929.
Akcja na okaziciela – 500 franków

Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn S.A.
Warszawa, 1929 r.
Akcja na okaziciela – 100 zł – II emisja

Bracia Zajbert, Przemysł Włókienniczy w Łodzi S.A.
Kraków, 20 października 1929.
Akcja na okaziciela - 500 zł

Bank Zachodni S.A.
II emisja, Warszawa, 1929.
Akcja na okaziciela – 100 zł

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39