Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje w roku 1931

 

WYSOKA, Towarzystwo Fabryk Portland-Cementu S.A.
Warszawa, 14 stycznia 1931 r.

10 akcji na okaziciela - 1000 zł.

MOTOR, Warszawskie Towarzystwo S.A.
Warszawa, 1931 r.
Akcja na okaziciela – 120 zł

Łódzka Fabryka Nici S.A., Towarzystwo Akcyjne
Łódź, 1931 r.

100 akcji na okaziciela – 90.000 zł

Bracia FEIWEL S.A.
Warszawa, 1931 r.
5 akcji na okaziciela – 500 zł

GAZY ZIEMNE, dla Przemysłu Naftowego S.A.
Lwów, 27 kwietnia 1931 r.

Akcja na okaziciela – 100 zł

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
Warszawa, czerwiec 1931
Akcja na okaziciela - 100 zł

Przędzalnia Wełny Czesankowej MARKUS KOHN S.A.
Łódź, 1931 Akcja II emisji - 1000 zł

Polski Lloyd S.A.
Emisja I-IV, Warszawa, 1931.
Akcja na okaziciela – 100 zł
10 akcji na okaziciela – 1000 zł

Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Warszawa, 1931.
Akcja na okaziciela – 100 zł
5 akcji na okaziciela – 500 zł

Fabryka Ołówków St. Majewski T.A.
I emisja, Pruszków, 1931.
Akcja na okaziciela – 600 zł

Nasz Sklep – URANIA S.A.
Warszawa, 1931. Akcja na okaziciela - 100 zł

Łódzkie Towarzystwo Elektryczne S.A.
Łódź, 1931 r.
Akcja na okaziciela – 500 zł - IV emisja

Mirkowska Fabryka Papieru S.A.
 Warszawa, 1931 r. Akcja na okaziciela – 150 zł.

Bławat Polski S.A.
Poznań, 1931 r.
Akcja na okaziciela – 100 zł

CIECHANÓW, Cukrownia S.A.
Warszawa, 1931 r.

5 akcji na okaziciela – 500 zł

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39