Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje w roku 1932

 

Warszawskie Akcyjne Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości
V emisja, Warszawa, 1 stycznia 1932 r.
Akcja na okaziciela – 100 zł

SZCZAKOWA, Fabryka Portland-Cementu w Ciężkowicach S.A.
Ciężkowice, 1 marca 1932 r.
Akcja na okaziciela - 100 zł
10 akcji na okaziciela - 1000 zł

Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne, dawniej Bergheim i Mac Garvey S.A.
Lwów, 1 maja 1932 r.
Akcja na okaziciela - 100 zł
5 akcji na okaziciela - 500 zł
10 akcji na okaziciela - 1000 zł

KRUSCHE i ENDER, S.A. Pabjanickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych
Warszawa, 14 czerwca 1932 r.
50 akcji na okaziciela – 175.000 zł

Polskie Towarzystwo Handlowe S.A.
VIII emisja, Kraków, 17 czerwcaa 1932.

Akcja na okaziciela - 25 zł

PHARMA, Magister Bolesław Jawornicki, Polska S.A.
I/IV emisja 1932 r.
Akcja na okaziciela – 150 zł.

POLONIA, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Warszawa, 1932 r.
Akcja na okaziciela - 100 zł

Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla S.A.
Kraków, 1 grudnia 1932.
Akcja na okaziciela – 500 zł.

UDYCZ, Hodowli Nasion S.A.
Warszawa, 1932 r.
10 akcji imiennych – 1500 zł

PORT - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Warszawa, 1932.
Akcja na okaziciela - 100 zł
10 akcji na okaziciela - 1000 zł

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39