Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje w roku 1934

 

Herzfeld & Victorius S.A.
Grudziądz, 1934 r.
Akcja na okaziciela - 100 zł

Bank Polski
Warszawa, 1 kwietnia 1934
Akcja na okaziciela - 100 zł
5 akcji na okaziciela - 500 zł
10 akcji na okaziciela - 1000 zł

25 akcji imiennych - 2500 zł

Rosyjsko-Włoskie Towarzystwo Wyrobów Włóknistych S.A.
Warszawa, 15 września 1934 r.
Akcja na okaziciela – 300 zł
5 akcji na okaziciela – 1500 zł

Neudammer Hutfabriken AG
Nowe Dębno, grudzień 1934.
Akcja na okaziciela - 100 marek

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39