Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje w roku 1937

 

OSTROWITE, Towarzystwo Akcyjne Cukrowni S.A.
Warszawa, 1 lutego 1937 r.

Akcja na okaziciela - 100 zł

STREM, Towrzystwo Zakładów Chemicznych S.A.
Warszawa, 1 kwietnia 1937 r.
Akcja na okaziciela - 100 zł

Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru S.A.
III emisja, Warszawa, w kwietniu 1937.
Akcja na okaziciela - 100 zł
5 akcji na okaziciela - 500 zł
50 akcji na okaziciela - 5000 zł

Częstocickie Towarzystwo Fabryk Cukru S.A.
Warszawa, 26 kwietnia 1937.
Akcja na okaziciela - 100 zł

Lilpop, Rau i Loewenstein, Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych S.A.
Warszawa, 15 maja 1937.

Akcja na okaziciela - 100 zł
5 akcji na okaziciela - 500 zł
10 akcji na okaziciela - 1.000 zł

Polski Przemysł Wódczany, Rektyfikacja Warszawska, Winkelhausen i Akwawit S.A.
Warszawa, 1937.

1 akcja na okaziciela serii II – 100 zł
1 akcja imienna serii IV - 100 zł
5 akcji imiennych serii IV - 500 zł

Śląskie Kopalnie i Cynkownie  S.A.
Lipiny, 10 listopada 1937.
Akcja zasadnicza - 100 zł

Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich Spółka Akcyjna
Emisja A, Warszawa, 1937
Akcja imienna - 100 zł
Emisja B, Warszawa, 1937 Akcja na okaziciela - 100 zł

Brześć Kujawski - Towarzystwo Cukrowni S.A.
Warszawa, grudzień 1937 r.
Akcja imienna - 300 zł

Wileński Bank Ziemski S.A.
Wilno, 1937 r.
Akcja na okaziciela – 150 zł
5 akcji na okaziciela – 750 zł

RYGAWAR, Warszawsko-Ryska Fabryka Wyrobów Gumowych S.A.
Warszawa, 1937 r. 50 akcyj na okaziciela - 5000 zł

JURATA - Uzdrowisko na Półwyspie Helu S.A.
II emisja, 1937.
10 akcji na okaziciela - 1000 zł

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski