Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


Emisje w roku 1939

 

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A.
Warszawa 1939 r.
Akcja na okaziciela z ograniczonym prawem głosu – 100 zł.
10 akcji na okaziciela z ograniczonym prawem głosu - 1000 zł.

Śląskie Zakłady Elektryczne S.A.
Katowice, 1 kwietnia 1939
Akcja na okaziciela - 1000 zł

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39